20 Soru İle Kat Karşılığı İnşaat Süreçleri | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

20 Soru İle Kat Karşılığı İnşaat Süreçleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Yüklenicinin sözleşmeye uygun şekilde inşaat yapma ve teslim borcu; arsa sahibinin ise sözleşmeye uygun şekilde inşaat yapılacak taşınmazı teslim/tahsis borcu söz konusudur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bağışlama Şeklinde Yapılabilir Mi?

KKİS ivazlı bir sözleşme olması itibariyle iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Dolayısıyla bağışlama şekli ile yapılması söz konusu değildir.

KKİ Sözleşmesi Ne Şekilde Yapılmalıdır?

KKİS noter huzurunda ve yazılı biçimde yapılmalıdır. Buna ek olarak sözleşme karma tipli bir sözleşmedir. Dolayısıyla detaylara dair hazırlanmasında özen gösterilmesi gerekmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Bedel Neyi İfade Eder?

KKİS için yapılan inşaattan yükleniciye düşen pay onun için bedeli ifade etmektedir. Bedel bu şekilde götürü belirlenmiş olur. Dolayısıyla yüklenicilerce çeşitli gerekçelerle ekstra bedel talep edilmesi yersizdir.

Bir Arsa İçin Hissedarlar Söz Konusu İse Paydaşların Ne Kadarı Sözleşmeye Katılmalıdır?

Paylı mülkiyete konu olan arsaların tüm paydaşları ile birlikte veya ayrı ayrı ( tek proje) şeklinde KKİS yapılmadıkça sözleşmenin geçerliliği veya inşaatın yapılması hukuki değildir.

Kat Karşılığı Sözleşmeleri İçin Ön Sözleşme Mümkün Müdür?

İleride kurulacak olan bir KKİS için tarafları bağlayacak bir sözleşme kurulabilir. Ancak nihai olarak yazılı ve noterce bir KKİS kurulması hukuki olarak şekil şartını karşılayacaktır.

KKİS Başlangıçtaki İmkansızlık Durumunda Ne Olur?

Borçlar Kanununa göre başlangıçtaki imkansızlık sözleşmeyi kesin hükümsüz kılar. Bu durum iki taraf için de geçerlidir. Ancak kazandırmalar söz konusu olmuş ise sebepsiz zenginleşme bakımından iadeler zorunludur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin Borçları Nelerdir?

Sözleşmeye konu arsanın sözleşmeye bağlı biçimde zamanında ve inşaata uygun şekilde yükleniciye teslim etme borcu vardır. İlgili vekaletleri vermeli ve yüklenici dairelerini sözleşmeye göre devretmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Borçları Nelerdir?

Sözleşmeye konu eserin nitelik ve nicelik bakımından ayıpsız teslimi sağlanmalıdır. Bütün eksik iş ve ayıplardan sorumludur. İskan ve kalan imara uygunluk durumlarından sorumludur.

KKİS Yüklenici İşi Bizzat Yapmak Zorunda Mıdır?

Bu durum için belirleyici olan sözleşmenin hazırlanma biçimidir. Dolayısıyla KKİS hazırlanırken işin durumu gereği işin yapılması veya devir gibi durumların açık biçimde netleştirilmesi gerekmektedir.

Yüklenici Verilen Vekalete Aykırı Hareket Ederse Ne Olur?

Bu durum özen ve sadakat borcuna aykırılık ifade etmektedir. TBK hükümleri uygulanırken ayrıca imara aykırı iş yapılması ise kamuya intikali sebebiyle mahkemece re’sen ele alınır.

KKİS Kaynaklı İşe Başlanmaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sözleşmeye bağlı olarak farklı süreçler işletilebilirken genel kanı hazırlıkların derhal başlaması durumudur. Başlanmaması durumunda ihtar ve mehil süreci sonra TBK 125 seçimlik haklar kullanılmaktadır.

KKİS Teslim Tarihi Belirtilmemesi Durumunda Ne Olur?

Teslim tarihi açıklanmadığı durumda olağan teslim süresi saptanarak yükleniciye mehil verilir ve temerrüde düşürülür. İnşaatın ilerlemesine göre imkansızlık var ise bazen mehil verme şartı aranmamaktadır.

KKİS Göre Eserin Ayıplı Olması Durumunda Arsa Sahibinin Hakları Nelerdir?

Burada sözleşmeden dönme, onarım ile rücu ve bedelden indirim isteme gibi seçenekler arsa sahibi için söz konusudur . Burada açık ve gizli ayıplar için arsa sahibine çeşitli yükümlülükler düşmektedir.

KKİS Bağlı Olarak Arsa Sahibi Teminat İpoteği Alabilir Mi?

Sözleşmeye bağlı olarak arsa sahibi teminat ipoteği alabilir, bina tamamlatma sigortası yaptırabilir veya KKİS bağlı dairelerin devirlerini kademeli biçimde geçişini kararlaştırabilir.

Yüklenicinin İflası Halinde Ne Olur?

Arsa sahibi aciz nedeniyle inşaatın bitimine değin taşınmaz veya arsa payı devrinden kaçınabilir. Ek olarak teminat isteyebilir ve teminatın verilmemesi durumunda sözleşmeden dönebilir.

KKİS Arsa Sahibinin Kendi Bağımsız Bölümlerini 3. Kişiye Satma Hakkı Var Mıdır?

Arsa sahibi kendisine düşen bağımsız bölümlerin satışını yapabilir ancak satın alan kişi sözleşmenin tarafı olmaz. Ancak 3. kişi alacağın temliki hükümlerinden eksik, ayıplı iş vs. hak sahibidir.

KK İnşaat Projesinden (Adi) Yazılı Daire Alan 3. Kişinin Hakları Nelerdir?

Şekil şartı olarak noterde resmi satış vaadi söz. biçiminde olması gerekirken Yargıtay biten projeler için istisnai olarak bu sözleşmeleri de aynı şekil ile yapılmış gibi değerlendirir.

Bağımsız Bölüm Yüklenici Tarafından Birden Fazla Kişiye Satılırsa Ne Olur?

Eski tarihli olan yani ilk alıcı için adi senet geçerlidir. ancak tarih anlaşılmıyorsa iki alıcı için de söz konusu adi senet geçersizdir.

Arsa Sahipleri Sözleşmelerinde Kalan Hangi Detaylara Dikkat Etmelidir?

Teminat, fazla yapı, muhattap, yönetim planı, kat irtifakı, avan projesi, teknik şartname, süreler, ek bedel…

Hukuki Yorum

Kat karşılığı inşaat süreçlerinde taraflar vasıflı tacir ve arsa sahipleridir. Dolayısıyla aralarında yapılan bir sözleşme ile sürecin hayat bulması itibariyle kötüye kullanıma çok açıktır ve daima mağduriyetler doğurabilmektedir. Burada daha sonra mağdur olmamak adına mutlaka dayatılan tüm taslak sözleşmelerden kaçınılmalıdır. Sözleşme kurulurken sadece kuruluş dönemine değil inşaatın teslimi , iskan ve ayıpların detayına kadar bütün süreci kapsayan ve önleyici olabilecek sözleşmeler kurulmalıdır.