Adi Yazılı Sözleşme İle Daire Satın Alanların En Merak Ettiği On Soru | Barış Mükyen
Blog,  Gayrimenkul Hukuku,  Hukuki Makaleler

Adi Yazılı Sözleşme İle Daire Satın Alanların En Merak Ettiği On Soru

1- Müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kendisine ait daireleri adi bir sözleşme ile üçüncü kişiye satabilir mi?

Müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kendisine ait daireleri adi bir sözleşme ile Türk Borçlar Kanunu m. 162 gereğince alacağın temliki ile satabilir. Yazılı olmak zorundadır. Arsa sahibinin rızası aranmaz.

2– Müteahhitten daire satın aldım, inşaat tamamlandı teslim ek bedel istiyor vermeli miyim?

Adi sözleşme ile yapılan satışlar istisna kabul edilir. Ek bedel ödeme veya yasal faizle bedel iadesini kabul etmeyiniz. Tapu tescile müteahhitti zorlamak hukuken mümkündür.

3– Adi sözleşme ile daire alan kişi alacağını bir başkasına devredebilir mi?

Yazılı bir sözleşme ile temlikin temliki mümkündür. Yani müteahhitten adi sözleşme ile daire alan bir kişi bu alacak hakkını yine yazılı sözleşme ile devredebilir.

4– Adi sözleşme ile daire alımının istisnası nedir?

Yüksek mahkeme tapuya şerh ettirilmeyen, noterce düzenlenmemiş daire satış sözleşmelerini kabul etmez. Bunun tek istisnası başlamış veya hala devam eden, kat irtifakı kurulmamış tapusu alınmamış projelerdir.

5-İnşaatın yüzde kaç tamamlanması ile arsa sahipleri veya daire satın alanlar tescil talep hakkına sahiptirler?

Yüzde doksan beş ve üstü oran ile tapu tescil ve teslim talebinde bulunabilir. Aşağısındaki oranlar için tescil/teslim talebi genel olarak kabul görmez.

6– Müteahhit aynı daireyi birden fazla kişiye sattığında hukuki değerlendirme nasıl olur?

Aynı daire adi sözleşme ile birden fazla kişiye satıldığında, eski tarihli olan satış sözleşmesi değerlendirilir. Biri adi sözleşme diğeri taşınmaz satış vaadi sözleşmesi olarak iki kişiye satılsa dahi yine eski tarihli olan sözleşme değerlendirmeye alınır. Ancak önce adi sözleşme ile birine satılan bir yer, tapuda tescil ile başkasına satıldığında tarih değil tapu satışı kabul görür. Tapudaki satış ayni hak olup, bu hakka üstünlük tanınır.

7– Kat karşılığı inşaat sözleşmesini müteahhit başka müteahhit devrettiğinde adi sözleşme ile daire alanın durumu nasıl olur?

Adi sözleşme ile daire alan yeni müteahhitti de davalı olarak gösterebilir ve bu sözleşmeyi bu müteahhitte karşı da öne sürme hakkı vardır.

8- Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde teminat olarak bırakılmış daireleri müteahhit adi sözleşme ile satarsa ne olur?

Bu satış geçersiz kabul edilir. Tescil talep hakkı yoktur. Tapu alması teminat sürdükçe mümkün değildir.

9– Müteahhit kat karşılığı sözleşmede arsa sahibine kalacak daireleri satabilir mi?

Bu daireleri satma yetkisi yoktur ve hukuki değildir. Ancak arsa sahibi kendisi yapabilir ve yazılı bir resmi senetle satışını yapması mümkündür.

10– Adi sözleşme ile daire satın alan kişi kimlere karşı dava açabilir?

Adi sözleşme ile daire alan kişi duruma göre davalı olarak arsa sahipleri ve müteahhitte karşı dava açma hakkına sahiptir. Burada müteahhit ve arsa sahipleri için zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

Adi sözleşme ile daire satışlarında müteahhitler bilgisizliğinizden faydalanabilir. Böyle bir alım yapmadan önce mutlaka yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesini inceleyiniz ve müteahhit firmayı araştırınız. Ayrıca adi sözleşme ile satın aldığınız daireler için son günlerde müteahhitlerin teslimden kaçınma veya ek bedel istediğini görmekteyiz. Bu noktada da bu edimlerden kaçınınız. Ayrıca bilgisizliğinizden faydalanarak ya da baskı kurarak size bedel iadesi veya yasal faizle bedel iadesi tekliflerini kabul etmeyiniz. Sizler alıcı olarak kendi edimlerinizi süreç boyunca yerine getirdiğinizde müteahhidin ilgili taşınmazı teslim ve tapu tescil etmesi zorunludur. Emsallere bakıldığında son dönemdeki gelişmelerle bu yönde sonuç alınmaya başlandığını görebiliyoruz.