Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yaparken Satın Alırken Yönetim Planına Dikkat | Barış Mükyen
Blog,  Gayrimenkul Hukuku,  Hukuki Makaleler

Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yaparken Satın Alırken Yönetim Planına Dikkat

Yönetim planı, kat mülkiyeti yasası esas alınarak ana taşınmazın yönetim biçimini, kullanım amacını ve kullanım düzenini belirleyen ve tüm kat malikleri için bağlayıcı olan bir sözleşme niteliğine sahiptir. Ortak yerler için projeye aykırılık teşkil eden inşaat ve değişikliklere sözleşmede yer verilmemeli ayrıca da kapıcı dairesi, sığınak gibi mutlaka ortak yerlerin kullanım haklarının bir veya bir kaç malike bırakılmasına müsaade edilmemelidir. Böyle bir madde aykırılık teşkil eder.

Yönetim planı ayrıntılı olarak belli başlıklar altında düzenlenmeli (aşağıda bu madde başlıklarını ekleyeceğim) ve kat irtifakı sonrası mutlaka tapuya mutlaka şerh ettirilmelidir. Burada en sık yapılan hata sözleşme ile yükleniciye yönetim planını kurma yetkisi verilmesidir. Yönetim planını hazırlama ve tapuya şerh ettirme gibi hususlara dair hususları arsa sahipleri kendi lehine düzenlemeli veya yüklenici için münhasıran olmamalıdır. Sözleşmede kesinlikle yönetim planının arsa sahipleri veya hukuki temsilcilerinin onayına sunulmalı maddesi olmalıdır.

Yönetim planı için sözleşmede şu gibi detayların düzenlenmesi mağduriyetleri büyük ölçüde engelleyecektir. Ancak elbette ki projenin bazı özel durumuna göre de ek düzenlemelere yer vermek gerekebilmektedir. Yönetim Planına ilişkin sözleşmede şunlara değinilmelidir;

 • Yönetim planı gayrimenkulun sadece yönetim tarzını, kullanma amacını ve biçimini kapsar.
 • Yönetim planı ancak sözleşmeye, imar durumuna, inşaat ruhsatına ve onaylı projeye aykırı değilse bağlayıcı olabilir.
 • Yönetim planının düzenlenmesine bütün maliklerin kendi veya hukuki temsilcileri ile katılmaları gerekir. Ayrıca onayları da gerekmektedir.
 • Yönetim planı ile bazı ortak alanların kullanımı arsa sahibine, yükleniciye veya bir/ bir kaç bağımsız bölüm sahibine bırakılamaz.
 • Yönetim planı mülkiyete ilişkin detayları içeremez.
 • Mutlak ortak alanların bir/bir kaç malike özgülenmesine veya amacı dışında kullanılmasına dair yönetim planında düzenleme yapılamaz.
 • Yönetim planında yer alana ilgili yasalara aykırı maddeler geçersiz kabul edilecektir.
 • Yönetim planı usulünce hazırlanıp, tapuya şerh edilecektir.

Hazırlanan Yönetim Planında Aşağıdaki Başlıkların Mutlaka Ayrıntılı Olarak Düzenlenmiş Olması Gerekmektedir. Başlıkların Detaylarına Dair Zaman Zaman Çalışmalarımı Paylaşacağım. İşte Başlıklar;

 1. YÖNETİM PLANININ KONUSU
 2. YÖNETİM PLANININ AMACI
 3. YÖNETİM PLANININ KAPSAMI
 4. PLANIN UYGULAMA ÖNCELİĞİ
 5. PLANA DAİR TANIMLAMALAR VE YORUMLAR
 6. ORTAK YERLER VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ÖZEL KULLANIMINA SUNULMUŞ SORUMLULUK ALANLARINA DAİR DETAYLAR
 7. HAK SAHİPLERİNE DAİR DETAYLAR
 8. HAK SAHİBİNE BAĞLI KİŞİLER
 9. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANIM DETAYLARI
 10. ORTAK YERLERİN KULLANIM DETAYLARI
 11. HUKUKİ TASARRUFLARIN DETAYLANDIRILMASI
 12. ÖNCELİKLİ SATIN ALIM ENGELİ
 13. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN İSTENEMEMESİ
 14. YÖNETİME KATILIM
 15. BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERE DAİR GENEL KURALLAR
 16. YÜKÜMLÜ VE SORUMLU KİŞİLER
 17. ANA TAŞINMAZA DAİR GENEL BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 18. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAİR BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 19. KULLANMA, HUKUKİ İŞLEMLER VE TASARRUFLARIN KISITLANMASI
 20. ARIZALARIN GİDERİLME İZİNLERİ
 21. ORTAK YERLERE DAİR BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 22. SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ VE DOĞAL SORUMLULUK
 23. YÖNETİM İŞLERİ KAYNAKLI GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 24. ORTAK GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERE KATILMA ORANI
 25. ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR
 26. GÜVENCELERE DAİR DETAYLAR
 27. ANA TAŞINMAZ KAT MALİKLERİ KURULU
 28. KURULA KATILIM HAKKI VE TEMSİL
 29. TOPLANTI ZAMANI
 30. TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI
 31. TOPLANTI DAVET USULÜ
 32. TOPLANTININ YÖNETİM DÜZENLEMESİ
 33. KURULUN KARARLARINA DAİR DETAYLAR
 34. YÖNETİM KURULU SEÇİM VE GÖREV SÜRELERİ
 35. YÖNETİM KURULUNUN HAK VE SORUMLULUKLARI
 36. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 37. DENETLEME KURULUNA DAİR DETAYLAR
 38. SONA ERME, YENİLEME VE ONARIMA DAİR DETAYLAR
 39. DİĞER DETAYLAR
 40. GEÇİCİ YÖNETİM
 41. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU HAK VE YETKİLERİ
 42. GEÇİCİ YÖNETİME DAİR DİĞER DETAYLAR
 43. TOPLU YAPI YÖNETİM ŞEMASININ BELİRLENMESİ
 44. YÖNETİM PLANI YÜRÜRLÜĞÜNE DAİR DETAYLAR

Hukuki Yorum

Ülkemizde son yıllardaki kentsel dönüşüm projeleri ve toplu yapılaşmanın artışı ile beraber yönetim planı çok daha önemli hale gelmiş ve buradaki bilgisizlikler ciddi mağduriyetler doğurmuştur. Uygulamada en sık karşılaşılan ve acil hukuki düzenleme isteyen durum geçici yönetim planını yetkisin ağırlıklı sözleşme ile yükleniciye verilmesi veya kurulum itibariyle arsa payı kat karşılığı yerler için müteahhit firmada olmasıdır. Buradaki “ geçici” olarak belirtilen yönetim planındaki detayları değiştirmek bazen yıllar süren mağduriyetler ve davalara konu olabilmektedir. Dolayısıyla hem KKİS yaparken ayrıntılı düzenlenmeli, hem de bir taşınmaz satın alındığında mutlaka yönetim planıma dikkat edilmelidir. Yönetim planı ilgili taşınmaz, ortak alan ve tüm ilişkiler bakımından hayati önem taşımaktadır.

Av. Barış MÜKYEN