Barış Mükyen | Bina Tamamlama Sigortasına Dair
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

Bina Tamamlama Sigortasına Dair

Yarım kalan kat karşılığıda inşaat projeleri veya kentsel dönüşüm projesi mağdurlarından olmamak için çözüm olan detayları başlıklar halinde sizin için derledim;

1-) Zorunlu bir sigorta değildir. Ancak 6502 kapsamındaki durumlarda ön ödemeli tatil, devre mülk veya 6306 kapsamındaki kat karşılığı yapım işlerinde ve genel kat karşılığı inşaatların tamamlanmasında bir nevi ”garanti” sunmaktadır.

2-) Satıcının iflası, gerçek kişinin vefat veya gaipliği durumlarında ya da teminat dışı kalan durumlar için yine güvence kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca taahhüt edilen sürenin üzerinden 12 ay geçmesine rağmen devre mülk veya konut imal edilmesi tamamlanmasıysa ilgili sigorta bu konuda tamamlanma olabilmesi adına garanti sunmaktadır. Taraflar özellikle tüketici veya arsa sahipleri bu sigortanın genel şartlarına ve poliçelerine de detaylı biçimde hakim olmalıdırlar.

3-) Müteahhit firmaları için bakıldığında ise firma yasal teminat zorunluluğuna (yapım için aranan azami müteahhitlik yetkinliği dışında) ihtiyaç duymadan veya banka kredilerini tüketmeden bu garantiyi sunabilmiş olmaktadır.

4-) Ayrıca sigorta şirketinin de müteahhiti ve projeyi ek olarak denetlemesi projeye uygunluk, işin ilerlemesi, teknik ve finansal riskler bakımından taraflar için sağlıklı bir ortamın varlığını inşaa eder.

5-) Tüketici birikimlerini garanti altına alır ve böylece tüketicinin mağduriyeti durumunda zararının giderilebilmesi noktasında muhattap veya temin sorunu ortadan kalkmış olur.

6-) Proje sahibinin iflası veya zamanında tamamlanamaması durumunda sigorta devreye girer inşaatın tamamlanması veya arsa sahiplerinin giderilmesi noktasında rol oynar.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çok iyi hazırlansa dahi müteahhitin iflası durumunda borçlardan şirketin sorumlu olması durumundan kaynaklı olarak yarım kalan inşaatlar veya ön ödemeli daire satışlarında bu sigortanın olmayışı ” muhattapsızlık” sorunu doğurabilmektedir. İkinci durumda ise müteahhit işi yavaşlatıyor veya gereği gibi ilerletemiyorsa ”sözleşmenin feshi” gündeme gelmektedir.

Ancak fesih ile beraber müteahhit arsa paylarını iade edebilecek olsa dahi arsa sahipleri için imal bedellerini iade etmek imkansız olabilmektedir söz konusu bu kitlenmenin önüne geçebilmek adına da bu sigortanın varlığı ve geniş hükümler içermesi durumun ilerlemesindeki engelleri ortadan kaldırır. Elbette ki pek çok müteahhit bu tip bir dayatmaya yanaşmaktadır. Ancak sonrada mağdur olmamak adına önünüzü kış tutunuz Kat karşılığı ve kentsel dönüşüm süreçlerinde en sık rastlanılan mağduriyetlerden birisinin temelinde ise alınan ”baş döndüren ” tekliflerdir.

Arsalarınızla alakalı süreçleri sigorta, sözleşme ve teminatlarla garantiye almak kadar işin yüklenici bakımından kazançlı olup olmayacağı veya mevcut reel finansal çerçeve için işin tamamlanabilirliği mutlaka denetlenmelidir. Aksi durumda olumsuz talep ve neticeler doğabilmektedir.