Farklı Bakmak | Barış Mükyen
Blog,  Görüşlerim

Farklı Bakmak

“Her can sıkıntısının arkasında ya yapmayı ertelediğin bir iş ya da yaşamayı ertelediğin bir duygu vardır. Ruh ve beden, vaktinde alamadığı her şey için alacaklı gibi insanın kapısına dayanır.”

Bugün günlük hayatımızda yaptığımız davranışlar, yaşadığımız durumlar bizim için o kadar olağan geliyor ki adeta insanlığın varoluşundan beri böyleydi ve biz buna adapte olduk gibi hissediyoruz. Sorgulamadan, alışkanlık halinde tüketiyoruz her şeyi. 

Oysaki birçok devrim, birçok yıkım, birçok sistem gördü bu dünya ve hala birçok farklı kültür, gelenek bir arada yaşıyor… Bunun dışına çıkan az bir kesim var ama çoğu kişi yaşadığı ülkenin, toplumun ve ailesinin verdiği öğretilerle hayatına devam ediyor. Bunlar yanlıştır diyemeyiz. Doğrudur da diyemeyiz. Tamamen kişiseldir. Yani siz bu kurallar, bu bakış açılarıyla mutluysanız, aitseniz zaten sorun yoktur. Ama siz içeride huzursuz hissedip duygusal anlamda zorlanıyorsanız, dönüp bakmanız faydalı olacaktır. 

Bu bir iş olabilir, bir ilişki ya da bir alışkanlık… Mutsuz olduğunuz yerde durmayın. Hevesle, istekle yapılan bir şeyin kötü olma ihtimali yok. 

Kendi dünyanızı güzelleştirirken, tüm dünya güzelleşir belki. Ne dersiniz? 

Av. Barış Mükyen