Kat Karşılığı İnşaatı Mağdur Olmadan Yürütmek İçin 15 Aşama | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

Kat Karşılığı İnşaatı Mağdur Olmadan Yürütmek İçin 15 Aşama

 1. İmar Durumu ve Arsaya dair son kapsamlı son durum bilgisi alma aşaması Henüz müteahhit firma ile görüşmeden bu bilgilerin teyitlenmesi fazla yapı, belediye borçları, imar planları, terk, emsal vs gibi tüm hususlarda arsanıza dair bilgi sahibi olmanızı sağlar.
 2. Müteahhit firmanın araştırılması, koşulların netleştirilmesi Söz konusu aşamada koşulların fazlalığı değil, ilk aşama ile tutarlılığı ve firmanın iş bitirmesi, kredi gücü, teminat vs. gibi durumlarının pozitifliği önemlidir. Burada “teori” ile hareket etmek mağduriyettir.
 3. Var ise diğer arsa malikleri, kentsel dönüşüm, riskli yapı vs. gibi süreçlere dair paydaşlar ile iletişim kurma ve detaylandırma Bu aşamada maliklerin birbirinden haberdar olmaması, farklı KKİS sözleşmeler, dönüşümün süreçlerinde hem fikir olmak pek çok mağduriyetten korur.
 4. Avan projesinin istenmesi ve teknik bakımdan incelenmesini sağlamak Bu projenin istenmesi, teknik bakımından inceletilmesi ve arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesine ekletilmesi sonrada doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan, sürprizlerden sizi teknik ve hukuken koruyacaktır.
 5. Arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin “nitelikli “ biçimde hazırlanması Bu aşama hem önceki hem sonraki aşamalar için en önemli aşamadır. Daha önceki çalışmalarımda da belirttiğim üzere her projenin kendi koşullarına özel ve her bakımdan kapsamlı düzenlenmelidir
 6. Noter sürecinin doğru yönetilmesi Her ne kadar önceki aşamalar doğru yönetilip, doğru sözleşme hazırlansa dahi zaman zaman noter sürecinde ufak değişiklikler veya kurulan baskı sonrasında ciddi sorunlar doğurabilir. Dolayısıyla bu aşamanın doğru yönetilmesi elzemdir.
 7. Arsanın yükleniciye inşaat yapımına uygun biçimde teslim edilmesi Arsanın yükleniciye teslim koşulları KKİ sözleşmesi ile detaylandırılmış olmalı ve sözleşmeden hareketle arsa sahibi uygun biçimde teslim borcunu yerine getirmelidir.
 8. Yapı denetim süreçlerine dahil olmak Ülkemizde müteahhit firmalar yapı denetim firmaları ile muhattaptır ve harçları müteahhit tarafından ödenir. Oysa ki imar kanununda yapı denetime dair sorumluluklar arsa sahibindedir dolayısıyla arsa sahibi süreçte mutlaka olmalıdır.
 9. Belediye ve tapu süreçlerine dahil olmak Yine KKİS’nde düzenlenmiş olması gerektiği şekilde proje ve çeşitli onaylar arsa sahibine bırakılmış olmalıdır. Yine tapuya dair süreçlerin tamamında da arsa sahibi onayları olmalı, süreçte arsa sahibi bulunmalıdır. Vekalet.
 10. İnşaatın imal edilişinin teknik danışmanlıkla periyodik denetlenmesi Yine arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde “teknik şartnamenin “ nitelikli düzenlendiğini kurucu unsur kabul edersek, devamında da teknik bakımdan uygulamanın buna uyumluluğu denetlenmelidir.
 11. Kat irtifakı kurulması süreçlerinin yönetilmesi Kat irtifakı kurulurken zaman zaman bilinçli olarak zaman zaman ise sehven hem numaralandırma bakımından hem de bağımsız bölümlerin niteliği bakımından sorunlar doğmaktadır. Dolayısıyla onaya bağlı olmalı ve doğru yönetilmeli.
 12. Yüklenici borç ve alacaklarının takibi ve karşılıklı yükümlülüklerin işin ilerlemesine göre yerine getirilmesi Yine arsa sahibi sözleşmeden doğan biçimde kendi üzerine düşen borçları muaccel olduğunda yerine getirmeli, yüklenicinin borçlarını da takip etmelidir.
 13. Yönetim planın yapımında ve yönetimde faal bulunmak Yine sözleşmede kapsamlı düzenlendiğini ve maliklerin onay zorunluluğunun düzenlendiğini varsaydığımız senaryoda planın hazırlanması, onayı ve yönetimin kendisinde faal olunmasında arsa sahipleri mutlaka olmalıdır.
 14. Geçici teslim alma sürecinin yönetilmesi. Ayıp, eksik ve kusurlu işlerin tespiti, süresinde ihbarı Ayıp, eksik ve kusurlar bakımından kimi zaman zamanaşımı, kimi zaman tespiti kimi zaman ise ihbar edilmesi ya da rücu edilmesi söz konusudur. Elzem bir aşamadır.
 15. İskan sürecinin takibi ve alınmasında aktif bulunmak Hukuki olarak kesin teslim niteliğindedir. Bunun yanı sıra kat mülkiyeti, cins ve abonelikler gibi pek çok bakımdan önemlidir. Sözleşmede kapsamlı düzenlenmiş ve garanti altına alınmış olmalıdır. Takibi önemlidir.