Barış Mükyen Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaatlar ve Sürece Dair Merak Edilen Sorular
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaatlar ve Sürece Dair Merak Edilen Sorular

1Binanın Risk Tespitini Yaptırabilmek İçin Maliklerin 2/3 Çoğunluğu Gerekli Midir?Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir.2- Risk Tespiti Yaptırmak İsteyen Bir Malike Diğer Maliklerin Engel Olması Halinde Ne Yapılabilir? Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.3- Riskli Bina Üzerinde İpotek Var İse Bina Yıktırılabilir mi ve İpoteğin Durumu Ne Olur?Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.4- Kanunda Geçen 2/3 Çoğunluk Maliklerin Sayısının 2/3 Çoğunluğu Mudur? Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.5- 2/3’lik Çoğunluk ile Alınan Karara Katılmayanların Hisseleri Ne Olacak? 2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.6- İra Veya Faiz Desteğinden Kimler Faydalanabilir Ve Şartları Nelerdir? Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak desteklerden faydalanabilir.7- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kaç Ay Ödenir ve Ne Kadardır?Kentsel dönüşüm kira yardımı aylık olarak hesaplara yatar. Ve 18 ay boyunca ödenir. Kira miktarı ilin nüfusuna göre belirlenir ve her yıl TÜFE oranında artırılır.8- Riskli Alan İçerisinde Kalan Risksiz Binaların Durumu Ne Olacak? Bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu kullanabilecektir.9- Riskli Alanda Başlamış İnşaatlar Devam Edecek mi ve Yeni Ruhsat Verilecek midir? Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurabilecektir.10- Riskli Alan İçerisinde Kalan Binalar 60 Gün İçerisinde Yıkılır Mı? Riskli alan ilanından sonra öncelikle alanın mevcut durumu tespit edilir, hak sahiplikleri belirlenir, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilir ve tahliye ve yıkım işlemleri bu süreçlerden sonra başlar.