Korkudan Korkmamak | Barış Mükyen
Blog,  Görüşlerim

Korkudan Korkmamak

Korku tüm canlıların yaşadığı evrensel bir duygu. Duygu yelpazemizde var olan temel duygulardan biri. İki çeşit korku var: Gerçek ve gerçek olmayan. 

Ormanda karşılaşılan bir ayı karşısında hissedilen korku gerçek olandır. Bizi tehlikeden korumak için uyarı niteliğindedir. 

Bir işe adım atmadan hissettiğimiz, ortada herhangi bir risk yokken tüm olumsuz ihtimalleri düşündüğümüz ve sonucunda bizi durduran duygu ise gerçek olmayan korkudur. 

Kişiler en çok kendi yarattıkları korkulardan korkarlar, onların hayatlarını yönlendirmesine izin verirler. Bu korkunun yarattığı stres hem insanı engeller hem de vücutta yıkıma sebebiyet verir. 

Peki siz korkmasaydınız ne yapardınız? 

Av. Barış Mükyen