PETROL OFİSLERİNE KESİLEN CEZA NEDİR VE BU CEZALARA İTİRAZ NASIL YAPILIR? | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  Sermaye Piyasaları Hukuku

Petrol Ofislerine Kesilen Ceza Nedir ve Bu Cezalara İtiraz Nasıl Yapılır?

Petrol Ofislerine Kesilen Cezaları İptal Etmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Petrol Piyasasına dair 5015 sayılı kanun kapsamında teftişler yapılır ve petrol ofisi olarak adlandırılan bayiler için çeşitli cezalar söz konusu olabilmektedir. Bu işlemler  EPDK ( enerji piyasası düzenleme kurumu ) tarafından  yapılan idari yaptırımlar olarak ifade edilebilir.

İlgili kanun pek çok başlık altında topladığı bu ihlaller için ciddi para cezaları ve ihlal yaptırımları uygulamaktadır. En çok karşılaşılan ihlaller ise kaçak petrol, lisanssız yapılan işlemler ve petrol stoğu sorunları olarak ifade edilebilmektedir. Peki bu cezaların iptali için ne yapılabilir ?

EPDK işlemlerine karşı kanunda geçen detaylardan hareketle Ankara İdare Mahkemesinde dava açılabilmektedir. İptal davası açılmadan önce İYUK md 11 açısından idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni işlem yapılması ile davadan önce bu şekilde bir ön başvuru yolu seçilebilir.

EPDK tarafından kararlaştırılan idari paralar cezalara itiraz talepli davalarda mahkeme usul ve esas bakımından incelemelerini yaparken ilgili kanunun 19. ve 20. Maddelerindeki durumların denetimini gerçekleştirirler. Ancak birçok yerel mahkeme kararının md 20 ye göre Danıştay tarafından bozulduğunu görebiliyoruz.

Dolayısıyla söz konusu idari yaptırım veya para cezasının iptali için dava talebi oluşturduğumuz dilekçe mutlaka usul itirazları bakımından çok net olmalı, talepler söz konusu işin ve ilgili kanunun doğasına uygun şekilde olmalıdır. Bu dosyalarda ivedi görülme usulü uygulanmaktadır.

İdari yaptırım konusunda çok sık rastlanılan ve iptaline yol açan durumlardan birisi, alınan numunelerin ardından ilgili petrol ofisine ceza kesilmesidir. Ancak ilgili bayi bu ufak sapmaların kendisinden değil dağıtıcıdan kaynaklandığını somut olarak ispat ettiğinde Danıştayca yerel mahkeme kararlarının iptallerine rastlayabiliriz.