Sahte Avukatlık Hizmetleri | Barış Mükyen
Blog,  Görüşlerim

Sahte Avukatlık Hizmetleri

Dolandırıcı avukat, sahte avukat gibi olaylara son zamanlarda öyle sık rastlar olduk ki arama motoruna ”sahte avukat” yazdığınız anda karşınıza neredeyse her şehirden bir haber çıkıyor. Söz konusu olaylar farklı şekilde cereyan etmiş olsa dahi genellikle prim kazanmasındaki dayanak dolandırıcıların verdiği bilgilerin teyitlenmemesinden kaynaklandığını görebiliyoruz.

Peki bir avukata nasıl güvenebiliriz, sahte bir avukat olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Bilindiği üzere avukat kimlikleri resmi kimlik hükmünde olup, avukat kimlikleri tek tip olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılmaktadır. Baro levhasına kayıtlı avukatlar adına Türkiye Barolar Birliği tarafından basılan ve barolarca avukatlara teslim edilen kimlikler hüküm ifade etmektedir. Avukatlık Kanunu’nun avukat kimliğine de ilişkin düzenleme içeren 9. maddesinin dördüncü fıkrası;

“(Değişik 4. fıkra: 5043 – 13.1.2004/ m.1 – Yürürlük m.8) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.

Ayrıca avukatınızın gerçek bir avukat olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphe duyuyorsanız www.barobirlik.org.tr adresinden teyit etmenizi öneririm. Bunun dışında da kendisini avukat olarak tanıtan kişinin ikamet ettiği veya bağlı olduğu şehrin baro sitesinden de aramanız mümkündür.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu nedir, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunun cezası nedir?

TCK 262. maddesinde Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devamını Okumak için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir