Sizi Tanıtan En Önemli Unsur | Barış Mükyen
Blog,  Görüşlerim

Sizi Tanıtan En Önemli Unsur

“Bir insanı anlamak istediğiniz zaman, kendisi hakkında konuşmaya başladığı zaman kulaklarınızı kapatın, onu dinlemek yerine nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini izleyin.”

Büyük Psikolog Alfred Adler

Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında kelimeler değil beden dili esastır. Araştırmalar gösteriyor ki bir konuşmada kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 oranında etkilidir. 

Her ne kadar bazı kültürel farklar olsa da, insanı derinden anlamanın yolu bu gözlemden geçer. 

Kişiyi anlatan, ilk intibayı veren, ön yargı olmasa bile çeşitli yargıların oluşmasını sağlayan bu jestler, mimikler olsa da tüm bunların ötesinde sizin tüm benliğinizi, özünüzü karşı tarafa aktaracak olan başka bir öğe vardır: “enerjiniz”. Enerji koku gibidir. Sizin konuşmanız, durmanız, ağlamanız ya da gülmeniz değil taşıdığınız enerji sizi karşı tarafa tanıtır. 

Bu sebeple samimi olmak, tabii ki kendimize samimi olmak, egomuza, birilerinin bize öğrettiklerine göre değil özümüze uygun şekilde yaşamak en büyük saygıyı getirecektir. Bu sebepledir ki tarzı bizimle hiç uyuşmasa da bazı insanlara içten içe saygı duyarız, iyi hissederiz onları görünce. Çünkü o, o kadar kendisidir ki, bize sadece saygı duymak kalır… 

Av. Barış Mükyen