Startup Hukuku | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  Sermaye Piyasaları Hukuku

Startup Hukuku

Startup Nedir?

Dünyadaki örneklerine ve ülkemizdeki son dönemdeki girişimlere bakıldığında, startup denildiğinde hızlı büyüme amacı olan, bir ihtiyacı gideren veya yeni bir ihtiyaç doğuran, sıfır noktasından gelen, ilgili alandaki teknolojiyi kullanan ve kullanıcı beklentilerine büyük oranda uyumluluk ile ilerleyen günümüz girişim modelidir. Bu modeldeki kuruluşlar son dönemlerde e-ticaret, fintek, kripto, bio enerji ve sosyal medya platformları alanlarında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiklerini görebilmekteyiz.

Startup Hukuku Nedir ?

Start-up hukuku, dilimize  “girişimcilik hukuku” veya “girişim hukuku” olarak çevirebileceğimiz  bünyesinde fikri mülkiyet hukuku, yatırım hukuku, bilişim hukuku ve olmazsa olmazı  şirketler hukukunu barındıran bir hukuk dalı olarak özetlenebilir. Bunun yanı sıra, girişimciliğin kendi doğasında  çeşitlilik barındırması sebebiyle  farklı hukuk dalları ile de  ilişik olması kaçınılmazdır. Bu çeşitliliğin faaliyet gösterebileceği  alanlar neredeyse sınırsızdır, ancak mevcut durumda yapay zeka, blockchain ve e-spor gibi teknolojinin dokunduğu çoğu alanı direkt startup hukuku ile ilişkilendirmek mümkündür.

Sonuç olarak start-up hukukundan öznel bir alan olarak bahsetmekten  ziyade  genişlemeye ve dallanmaya yatkın bir alan olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Dünyadaki gelişimini daha hızlı sürdürse de ülkemizde de bilişim hukuku, fintek hukuku, şirketler  gibi alanlardan destek almaktadır. Ancak zaman içinde özel alan olarak kapsamlı hale gelmesi gelişen dünyada kaçınılmaz bir hal alacaktır.

Startuplarda hukuki maliyet nasıl en aza indirgenir ?

Bir girişimin hukuki temeli sağlam kurulmamış olması büyümesini, inovatif aksiyonlar göstermesini ve sürdürülebilir olmasını önemli ölçüde etkiler. Startup kuruluşlar, kuruluşları itibarıyla hukuk normlarına uygunluğu sağlayarak yol almalıdır. Çünkü hedeflenen kitle ve kapsam beklentinin sınırlarını hızla aşma potansiyelini barındırmaktadır. Aksi takdirde ilerleyen dönemlerde telafisi mümkün olmayan problemler ortaya çıkacak bunlarda girişimcilerin büyük mali kayıplarına sebep olacaktır. Bu nedenle, başlangıçtan itibaren girişimin mevzusu, faaliyetin somut yasal temellere dayanması ve kanuna uygun faaliyet göstermesi çok önemlidir.

Girişimciler için bu kapsamda, firma hizmetleri kapsamı özelinde hukuki değerlendirmeleri incelettirerek hukuki hizmet alması temel bir gereksinimdir. Böylece faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlamak, hukuki ihtilafları engellemek, girişimleri korumak ve büyümenin yukarı ivmesini korumak mümkün olacaktır.

Startup fikrimi paylaşmak istiyorum ancak çalınmasından korkuyorum. Nasıl korurum ?

Girişimcilerin ortaya çıkardıkları malı veya hizmeti halka sunduğu ve özellikle de başarılı oldukları durumlarda, fikre çok yakın ve benzer isimlerle markalaşmaya çalışan başka rakiplerinde ortaya çıkması çok yaygın bir senaryodur. İşte tam bu noktada marka tescili ve sağladığı koruma büyük ehemmiyet taşır. Örneğin marka tescili yaptırmadan önce Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinden ücretsiz olarak markanın sizden önce tescil edilip edilmediğini araştırabilirsiniz. Bu kısacık ön araştırma sizi gelecek marka tescil başvuru döneminde ret ve itiraz sürecinin önüne geçmesine fayda sağlar.

Devamını okumak için tıklayınız…

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir