Temelden - Projeden Daire Satın Alma Süreçleri | Barış Mükyen
Blog,  Gayrimenkul Hukuku,  Hukuki Makaleler

Temelden – Projeden Daire Satın Alma Süreçleri

 1. Satıcı ile alıcı arasında en fazla 36 için teslim süresi kararlaştırılabilir.
  • Bu teslim süresinin üst sınırı tüketicinin ekonomisini koruma amaçlıdır.
 2. Teslim tapu tescili ve zilyetliğin devri ile başlar, iskan alımı ile tamamlanır.
  • Teslim başlangıcı ile ayıp ve eksikler derhal bildirilmeli, iskan için süreç takip edilmelidir.
 3. Zilyetliğin teslimi ile tescil arasındaki farklılık noktasında tüketicinin hakları öne çıkar.
  • Tescil ile taşınmaz alımı resmiyete kavuşur, ancak zilyetlik ile kullanım başlar.
 4. Tüketici belli durumlar için üstlendiği taksitli ödemeleri düzenleme veya sözleşmeden vazgeçme haklarına sahiptir.
  • Alıcının vefatı veya ödemekte güçlüğe düşmesi ile satıcı taksitlendirme vs. kabul etmezse koşulsuz cayma hakkı vardır.
 5. Adi sözleşme ile daire satın alan kişinin projenin yapılmaması ile hakları
  • Proje tamamlanmadığında peşinat ve taksit olarak ödenen bedeller “bugün ki alım gücü “ ile iade alınmalıdır.
 6. Adi sözleşme ile daire satın alan kişinin projenin tamamlanması ile hakları
  • Proje %90 ve üzeri tamamlandıysa müteahhit teslimden kaçınamaz, bedel iadesi değil taşınmazı teslim mecburiyetindedir.
 7. Adi sözleşme ile daire satın alan kişinin biten proje için dairesinin teslim edilmemesi durumu
  • Proje %90 ve üzeri tamamlanmamasına rağmen teslim gerçekleşmiyorsa mahkeme yoluyla tescil mümkündür.
 8. Adi sözleşme ile kararlaştırılandan farklı numara veya m2 ile bağımsız bölüm alması durumu
  • Sözleşmede kararlaştırılan m2 veya bağımsız bölüm için farklılık var ise çekirdek haklar gündeme gelir.
 9. Satın aldığı taşınmaz için eksik veya ayıplı ifa söz konusu olma durumu
  • Eksik veya ifa zilyetlik süreciyle hızla denetlenmeli ve derhal bildirilmelidir. Burada yine seçimlik haklar gündeme gelir.
 10. Arsa sahibinin biten proje için müteahhitin payı olan daireyi teslim etmediğinde alacak hakkını satın alan tüketicinin durumu
  • Arsa sahibine karşı , alacak hakkı bulunan tüketicide dava hakkına sahip olur.
 11. Satın alınan taşınmazın metre kare, cephe ve diğer detaylarının sözleşmede açıkça yer alması
  • Bu hususların yer alması şerefiye ve taşınmaz bedeli bakımından sizi mağduriyetlerden korur.
 12. Satın alınan taşınmazın yapımını üstlenen şirketin ve projenin denetlenmesi
  • Projenin ve şirketin denetlenmesi projenin tamamlanması ve ideal teslim noktasında sizi koruyacaktır.
 13. Tüketicinin Sözleşmeye bağlı ödemelerini zaman ve miktar bakımından uygun yapması
  • Tüketici peşin ve taksit tüm ödemeleri yani borçlarını yerine getirmelidir. Bu durum teslim edilmeme senaryolarında tüketiciyi korur.
 14. Sözleşmede mücbir sebep ve ek bedel taleplerine dair detaylara yer verilmesi
  • Bu hususların detaylı düzenlenmesi teslimden kaçınan müteahhite karşı tüketiciyi korur.
 15. Bedel iadesi kabul durumunda iadenin kabul biçimi
  • Bedel iadesinin tüketici tarafından kabul edilme durumunda yasal faiz değil paranın alım gücü baz alınmalıdır.