Turistik Tesis Arsalarında “Otel Kılıfı “ İle Konut/ Villa Satışları Rant Ve Mağduriyet Yaratıyor | Barış Mükyen
Blog,  Gayrimenkul Hukuku,  Hukuki Makaleler

Turistik Tesis Arsalarında “Otel Kılıfı “ İle Konut/ Villa Satışları Rant Ve Mağduriyet Yaratıyor

Detaylar;

Son yıllardan özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde “otel izni” kisvesi altında konutlar, villalar yükseldi. Ancak hem bakanlığın kontrolleri hem de doğan mağduriyetler sonrası bunun yaygın olarak yapıldığı ortaya çıktı. Peki neler yapılıyor?

 • Turizm emsali kullanılarak konuta dönüştürülüp satıldı
 • Emsal alanlar emsal dışı gösterilip kat tapuları alındı
 • Ruhsata aykırı şekilde istinat duvarları ve dolgular ile bahçeler yaratıldı
 • Günlük tesis olarak görünen yerlerin, her biri bağımsız tapulandırıldı
 • Ve daha nicesi

Peki Ne Gibi Mağduriyetler Doğdu?

 • Devam eden yapılar için iskan imkansız hal aldı
 • Biten yerler şantiye abonelikleri kullanıyor
 • Kurumlar turizm alanı görünmesinden ötürü buralara mesken alt yapısı sunamıyor
 • Yönetim planlarının tapuya şerh edilmesinden ötürü malikler herhangi bir tasarrufları veya gelirleri olmayan donatı alanlarının giderlerine ortak ediliyor
 • İlgili yerlere dair tapu sahipleri mülklerini 3. Kişilere satmak istediğinde sürekli engeller ile karlılaşıyor
 • Yıkım kararı mağduriyetleri yaşayanlar oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 27 Mart itibariyle belediyelere, tapu dairelerine, valilikler, ilgili resmi kurumlara yazı göndererek bu alanlar için ruhsat ve kat irtifakları süreçlerinin, iskan süreçlerinin tamamen durdurulmasını ve onaylanmamasını istedi.

Hukuki Yorum

Öncelikle ilgili yerlerin hem imar durumuna aykırı inşa edildiğini hem de ilgili alanla alakalı kullanım amacına aykırı kullanıldığını net saptayabiliyoruz. Buralardan bağımsız tapu alan kişiler için mülkiyet bakımından ayrıca haklar doğarken, buna ek olarak ortak alanlara ve yönetime dair de kat mülkiyeti kanunundan doğan haklar mevcuttur. Bunun yanı sıra şantiye aboneliklerinin kullanılıyor olması maliklere zararın tazmini hakkını doğururken iskan ve tapu tescili (genel mülkiyet noktasında ) devletin garantör pozisyonu gereğince ayrıca doğabilecek mağduriyetlere ilişkin hem yüklenici hem de idare muhattap alınabilmektedir. Bunun dışında imara aykırı kullanım ile Orman Kanunları ve ilgili turistik yerlerin silüetinin bozulması bakımından da yaptırımlar da söz konusudur. Söz konusu yerler ile alakalı durum tespitinin net ortaya konması ve ileriye etkili şekilde iyi niyetli 3. Kişilerin mağduriyetleri giderilmelidir. Bunun yanı sıra devam eden bu benzeri projeler saptanıp, durdurulmalı ki böyle tüketiciler bakımından ve idare sorumluluğu bakımından yeni mağduriyetler doğmamalıdır.