Yöneticinin Rolü | Barış Mükyen
Blog,  Görüşlerim

Yöneticinin Rolü

“İnsanlar işlerinden istifa etmezler, yöneticilerini terk ederler!”

Ne kadar eski bir deyiş olsa da günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Uzun yıllar süren eğitim hayatının ardından bazen ilk işiniz olarak bazen de tecrübenizle birlikte bir şirkete adım atarsınız.

Heyecan, merak ve ilgiyle başlayan süreç arzuladığınız gibi devam etmeyebilir.

Tek sebebi olmamakla birlikte en önemli sebeplerden biri olarak şirketin yönetim anlayışını gösterebiliriz bu gidişatla ilgili.

Burada yönetici, o duruma gelmesini engelleyecek olan kişidir. Çalışanın hem ihtiyaçlarını hem motive edici unsurlarını bilmek zorundadır. Düzenli şekilde geri bildirimde bulunmalıdır, özellikle iyi olan durumlar hakkında. Şu ana kadar olumlu geri bildirim aldı diye işini aksatan birine rastlamadım ancak çok eleştirildiği için artık o ortamda bulunmak istemeyen çalışanlar gördüm.

Aslında tüm bunlar işe alım sürecinde başlamaktadır. Her iki taraf da açık ve net olmalıdır. Tutulmayacak sözler verilmemelidir.

“Bir işverenin bir adamın kişiliğiyle hiç işi yoktur. Eleman alımı özgün bir performans talep eden özgün bir iş anlaşmasıdır. Bunun ötesinde şeyler istemeye kalkmak gaspa girer. Ahlaka aykırı olduğu kadar yasal açıdan bir kişilik hakkı ihlalidir. Gücünü kötüye kullanmaktır. Çalışan size sadakat borçlu değildir, sevgi ve tavır borçlu değildir. Borçlu olduğu tek şey performanstır, başka bir şey değil” demiştir Drucker

Yöneticinin görevi çok çalışmak, çok karar almak değil, işte bu değerli performansları ortaya çıkarmak ve yönetmektir.

Günümüzdeki yöneticilik anlayışına eskiye oranla daha olumlu bakıyorum. Bu yaklaşımı benimseyen çok fazla sayıda kurum biliyorum. Ama siz “yanlış trene bindiğinizi düşünüyorsanız ilk istasyonda inmeye çalışın. Çünkü mesafe ne kadar artarsa, dönüş maliyeti de o kadar artacaktır” (Dostoyevski)

Av. Barış Mükyen