Temelden - Projeden Yazılı Sözleşme İle Daire - Dükkan Satın Alan Kişilerin Hakları | Barış Mükyen
Blog,  Gayrimenkul Hukuku,  Hukuki Makaleler

Temelden – Projeden Yazılı Sözleşme İle Daire – Dükkan Satın Alan Kişilerin Hakları

 1. Müteahhit veya arsa sahibi ile sadece yazılı biçimde yapılan anlaşma için proje tamamlandığında taşınmazın devri için adi yazılı sözleşme “kesin delil “ kabul edilir.
 2. Müteahhit %90 üzerinde projeyi tamamlamadıysa , 3. kişi arsa sahibine talep yöneltemez.
 3. Bir projeden müteahitten yazılı sözleşme ile daire satın alan kişi, inşaat %90 ve üzeri tamamlandı ise tapu devrini direk yüklenici yerine sözleşmeye dayanarak kendisi için talep edebilir.
 4. Müteahhit yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, 3. Kişi alacaklı hak arsa sahibine karşı bu sözleşmeye dayanarak arsa payı veya herhangi bir hal devir talebinde bulunamaz.
 5. Müteahhit işin %90 ve üzerini tamamladığında bağımsız bölüm satın alan kişi kalan eksikleri giderip arsa sahibinden tapu devrini talep edebilir.
 6. Projeden müteahhit ve arsa sahibinden daire satın alan 3. kişinin durumu mülkiyet devrinin istisnasıdır ve edim tamamlandı ise yapılan sözleşme tapu tescili için geçerli hükümdedir.
 7. Yazılı olarak düzenlenen sözleşmede hakkın devrini yapanın net olması tescil için yeterli.
 8. Arsa sahibinden projeden yazılı sözleşme ile daire almış kişi, ardıl olması itibariyle gecikme nedeniyle müteahhitten “sözleşmeye dayanarak” tazminat talep edebilir. Ancak istisnası şudur arsa sahibinden alınan bu hak “kamusal” biçimde de olmalıdır. Yazılılık yeterli değildir.
 9. Kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde projelendirilen projeden, şekil şartına uymaksızın yazılı sözleşme biçimde taşınmaz satın alan kişiler için müteahhitin teslimden kaçınması TMK md.2 bakımından kötü niyet olarak yorumlanır. Dolayısıyla da alacaklıya tescil hakkı doğar.
 10. Yukarıdaki maddeyi kapsaması bakımından yapılan yazılı sözleşme için temlik, alacak devri vs. şeklinde düzenlenmesi zorunluluğu olmayıp, alacağın devrinin net anlaşılması ve de imza ile yazılı şekilde düzenlenmesi alacağın doğması bakımından yeterlilik taşımaktadır.
 11. Yazılı şekilde bu hakkın devrinin anlaşılması yeterli olup, devir alan kişinin açık kabulüne ek olarak örtülü kabulü de geçerlidir. Bunu içeren imzalı bir mektup, borçlu tarafından aslı imzalanan herhangi bir nüsha bu doğrultuda sonuç almak adına yeterli görülmektedir.
 12. Alacaklı, kat irtifakının kurulmasının ve inşaatın belli bir orana ulaşması ile beraber kendisine yazılı sözleşme ile verilen hakka karşılık kendisine tekabül eden dairenin mülkiyet veya arsa payının kendisine geçmesini talep edebilir.
 13. Yüklenici (müteahhit) daha önce yazılı sözleşme ile alacak hakkını başkasına verdiği bağımsız bölümü kat irtifakı kurulunca başkasına satar ise dava tarihindeki daire bedelini alacaklıya ödemek zorundadır.
 14. Arsa sahibinden kat karşılığı bir projeden yazılı sözleşme ile daire satın alan alacaklı ilgili projeden doğan haklar bakımından yükleniciden (müteahhitten) uğradığı kira kaybını talep edebilir.
 15. Projeden yazılı sözleşme ile bir bağımsız bölümün satışı (alacak hakları) 2 farklı kişiye verilirse ikinci temlik geçersiz sayılır. Hangi satışın önce olduğu bilinmez ise iki alacak temliki de geçersizdir.