Tasarruf Finansmanı - Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  Sermaye Piyasaları Hukuku

Tasarruf Finansmanı Firmaları İle Sözleşme İmzalarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Son dönemde sıkça geçen faizsiz finansman firmaları olarak da bilinen tasarruf finansmanı firmaları ile yapılan sözleşmeler, başta konut ve taşıt ihtiyaçları olmak üzere vatandaşların belirli bir süre tasarrufta bulunarak,sonrasında finansman elde etmesini sağlayan sözleşmelerdir. Özellikle son yapılan düzenleme kapsamında bu firmalar BDDK’nın düzenleme ve denetleme yetkisi altına alınmış ve intibak sürecine tabi tutulmuştur. Yükümlülükleri sağlayamayan birtakım firmalar tasfiye sürecine girmiştir. Ancak bu süreçte pek çok vatandaş mağdur olmuştur ve söz konusu uyuşmazlıklar halen sonuçlandırılamamıştır. Firmalarla sözleşme yapanlar tüketici niteliğine sahip olup,uyuşmazlık durumunda TKHK kapsamında da korunmalıdır.

Peki bu sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Firma ile yapılacak sözleşmede genel olarak tutar, vade, organizasyon ücreti, gelir, maliyet ve masraflar, konut, dönem ve koşulları iade süre ve şartları, temerrüt, caymahakkı, sözleşmenin sona ermesi, feshi, mirasçılara intikal,üçüncü taraflara devir ve kalan hak ve yükümlülükler sözleşmenin yapılmasından en az bir gün önce müşterilere sözleşmede yer alması gereken asgari durumlar bir ön bilgilendirme formu ile iletilmek zorundadır. Çünkü müşteri, sözleşmeyi inceleyerek sözleşmenin kendisi için ne kadar uygun olduğunu önceden görmelidir.

Yapılan sözleşmenin bir örneği müşteriye teslim edilmek zorundadır. Müşterinin talep etmesi halinde işlemlere ilişkin tüm belgelerin örnekleri ücretsiz olarak verilmelidir.

Müşteriden tasarruf dönemine ilişkin, sözleşme kapsamında ipotek, rehin veya senet gibi teminatlar alınamaz. Organizasyon ücreti dışında müşteriyi ödeme yükümlülüğü altına sokacak herhangi bir işlem de yapılamaz.

Cayma Hakkı Nedir ?

Müşteriler sözleşmenin yapılmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayabilirler. Hakkın kullanılmasıyla beraber firma, organizasyon ücreti de dâhil olmak üzere müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde iade etmek zorundadır.

Fesih Hakkı Nedir?

Müşteriler tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmeyi feshedebilirler. Ancak firma müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemez. Bu fesih hakkının kullanılmasıyla beraber firma, iade talep tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde organizasyon ücreti bedeli ile beraber ve kalan toplam birikim tutarını müşteriye iade etmek zorundadır. Müşteri isterse tahsisatı ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda müşterinin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalacaktır. Bu sürelere uyulmazsa tasarrufların çekilmesinin engellenmesi kapsamında adli cezaların yanında idari para cezaları da söz konusu olacaktır.

Özetlenecek olursa,tasfiye edilen firmalar için ve devam eden sözleşmeler için ayrı değerlendirme yapılmaktadır.Tasfiye edildiyse süreç hızla ilerletilmeli,sözleşmeniz devam ediyor,firma tasfiye edilmediyse organizasyon ücreti ile beraber ödediğiniz taksitlerin iade hakkı vardır.

Barış Mükyen